Marka Radom

Stworzenie systemu spójnych materiałów wize-

runkowych miasta zgodnych ze strategią Marki Radom.
Zakres prac obejmował również, projekt graficzny strony www miasta.