Radkom

Radkom, to miejske przedsiębiorstwo wywozu nieczystości. Zakres naszych prac obejmował rewitalizację materiałów ATL i BTL.
Nowe materiały są wizerunkowo spójne z materiałami miejskimi.