Port Lotniczy Radom - rewitalizacja znaku


Port Lotniczy Radom SA to jedna ze spółek miejskich, której 
wizerunek wymagał rewitalizacji.

Zakres prac obejmował min. projekt logo, które musiało spełniać założenia wynikające ze strategii Marki Radom (min. techniczny charakter, kolorystykę czy wizualną spójność z pozostałymi znakami spółek miejskich) oraz pośrednio nawiązywać do poprzedniego znaku. 
Na podstawie nowego znaku opracowany został także systemu identyfikacji wizualnej.