Billboardy

Kreacja billboardów miejskich
w konwencji Marki Radom.